dalt.in | Ücretsiz link kısaltma servisi

dalt.in ücretsiz bir link kýsaltma servisidir.
Tercihlerin
http://dalt.in/
Þifre

Sadece harf ve rakam girebilirsin. Maks.:30 karakter.
Uzun linki buraya yaz / yapýþtýr:

Resimdeki sayýyý yaz
Captcha


Otomatik Önizleme

Disabled Bu özellik senin için şu an KAPALI.

» Açmak için tıkla.

Hýzlý Linkxleme

Toolbarýna sürükle Beni Linkxle!
Herhangi bir web sayfasýnda toolbardaki Beni Linkxle! ye týkladýðýnda otomatik olarak dalt.in devreye girer :)